Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Gistele Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 1.1.2020.
1.Rekisterinpitäjä Gistele Oy, Vajossuonkatu14, 20360, Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
gistele@gistele.fi,  02 - 2114200

3. Rekisterinnimi
Gistele Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri, rekrytointi – gistele työhakemukset.

4.Henkilötietojen käsittely

4.1 Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme näitä tietoja
• Nimi
• Puhelinnumero
•Sähköpostiosoite
• Yritys

4.2. Mistä henkilötietoja saamme?
Henkilötiedot saamme pääasiassa verkkosivustomme kautta olevalla lomakkeella sekä muun asioinnin ja yhteydenpidon yhteydessä.

4.3. Mihin tarkoituksiin tietoja keräämme?
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:• Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.• Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenotto pyynnöt ja uutiskirjetilaukset.

4.4. Kuka henkilötietoja käsittelee ja kenelle tietoja luovutetaan?
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Gistele Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannenosapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan.

4.5. Kauanko tietoja säilytetään?
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeellista tai kuin sopimus tai laki vaatii.

5.6. Tietoturva sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Manuaalisessa muodossa olevat henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

5. Miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa?

5.1 MarkkinointiHenkilöllä on oikeus milloin tahansa kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Henkilö voi tehdä markkinointikiellon ilmoittamalla siitä sähköpostilla gistele@gistele.fi, käymällä toimistolla tai postitse osoitteeseen
Gistele Oy
Tietosuojavastaava
Vajossuonkatu 14
20360 Turku

Sähköisestä suoramarkkinointiviestistä on mahdollista kieltäytyä suoraan viestinalaosasta löytyvän linkin kautta.

5.2TarkastusoikeusHenkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilörekisteristä. Henkilön on ilmoitettava itsestään tietojen etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeellisettiedot. Tällaisia ovat esimerkiksi nimi ja osoite. Henkilö voi tehdä tarkastuspyynnön toimittamalla kirjallisen jaallekirjoitetuntarkastuspyynnön osoitteeseen:
Gistele Oy
Tietosuojavastaava
Vajossuonkatu 14
20360 Turku

5.3 Korjausoikeus Henkilöllä on oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto. Tietojen tulee koskea korjausvaatimuksen esittäjää itseään. Korjausvaatimuksen voi tehdä lähettämällä yksilöity pyyntö tai lisäselvitys kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen
Gistele Oy
Tietosuojavastaava
Vajossuonkatu 14
20360 Turku

5.4 Tietojen poistoAsiakas voi tehdä tietojen poistopyynnön joko henkilökohtaisesti Gistelen toimitiloissa tai toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun poistopyynnön osoitteeseen:
Gistele Oy
Tietosuojavastaava
Vajossuonkatu 14
20360 Turku

Pyynnöstä tulee ilmetä ainakin henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä se, mitä tietoja asiakas haluaa poistettavaksi.

6. Evästeet
Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivu vierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot. Keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten.Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlenmainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter,LinkedIn). 

Rekisteriselosteet

Henkilötietolain(523/1999) 10 §:n mukainen Markkinointirekisteri
Rekisterinpitäjä
Gistele Oy
Vajossuonkatu 14
20360 Turku
gistele@gistele.fi


1.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
• Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenotto pyynnöt ja uutiskirjetilaukset.

2. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:
- Nimi
- Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
- Titteli

3. Säännönmukaiset tietolähteet
Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella heiltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Uutiskirjetilauksissa pääset itse poistumaan lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Gistele Oy:n ulkopuolelle.Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Asiakasrekisteri

1.Rekisterinpitäjä
Gistele Oy
Vajossuonkatu 14
20360 Turku
gistele@gistele.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
• Verkkosivustonkautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset.

3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:
- Nimi
- Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
- Titteli

4.Säännönmukaiset tietolähteet
Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella heiltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Uutiskirjetilauksissa pääset itse poistumaan lähettämässämmemarkkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Gistele Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETAalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Rekrytointirekisteri

1.Rekisterinpitäjä
Gistele Oy
Rekrytointivastaava
Vajossuonkatu 14
20360 Turku
gistele@gistele.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten
• Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
• Verkkosivustonkautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset.

3. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:
- Nimi
- Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
- CV

4. Säännönmukaiset tietolähteet Potentiaalisten hakaijoiden tiedot saadaan suostumuksella heiltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Uutiskirjetilauksissa pääset itse poistumaan lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:nUlkopuolelle Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin GisteleOy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA alueen ulkopuolelleYhdysvaltoihin.